Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758)

Male (Westleton, Suffolk)
   

Female (Westleton, Suffolk)

Male

Female

Home